X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Tr Domainler İçin Gerekli Belgeler

AnasayfaYazılarDomainTr Domainler İçin Gerekli Belgeler

Tr Domainler İçin Gerekli Belgeler


.tr domainleri belge gerektiren(belge ile kayıt edilen) ve belge gerektirmeyen(başvuru yapıldığında direkt aktif olan) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Belge gerektiren .tr domainler için başvuru işlemi yapıldıktan sonra ilgili belgeler sisteme yüklenir. Belgeler değerlendirilip onay alığında domain kaydı tamamlanacak ve aktif olacaktır. Belge gerektirmeyen .tr domainler herhangi bir değerlendirmeye tabii tutulmaksızın başvuru yapıldığı an aktif edilirler.  


Belge Gerektiren .TR Domainler;
.com.tr / .org.tr / .av.tr / .k12.tr / .edu.tr / .net.tr / .bel.tr / .dr.tr / .pol.tr belge gerektiren domainlerlerdir. Bu domainler için gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur.  


.COM.TR İçin Gerekli Belgeler
.com.tr  alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.Firmanız Kurumsal Firma ise Gerekli Belgeler :
Son 5 yıla ait Ticaret sicil gazetesi veya son 6 aya ait faaliyet belgesi
İmza sirküleri
Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)
Firmanız Kurumsal Şahıs Firması ise Gerekli Belgeler :
Son 6 aya ait Faaliyet Belgesi veya Oda kayıt sureti
İmza sirküleri
Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)
Marka ile alınacak ise Gerekli Belgeler :
Marka belgesi veya başvuru belgesi
İmza sirküleri (firma üzerine ise)
Kimlik fotokopisi (şahıs üzerine ise)
Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)
Not1:  .com.tr domain yıllık fiyatı 40 TL+kdv olup maksimum 5 yıl satın alınabilinir. Arama motorları açısından 5 yıl tescil edilmesini tavsiye ederiz.Not2: Marka tescil belgeniz yoksa Tek sınıftan 950 TL + Kdv başvuru harcı ve 5-6 ay sonra 1400 TL + Kdv tescil harcı ödeyerek marka tescil işlemini yapabiliriz.Not3: Aşağıdaki .tr uzantılı domainleri belgesiz kaydedebilirsiniz. .biz.tr.info.tr.web.tr.tv.tr  


.ORG.TR İçin Gerekli Belgeler
.org.tr  alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.
Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)

.AV.TR İçin Gerekli Belgeler
.av.tr  alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.
".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.
Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)

.K12.TR İçin Gerekli Belgeler
.k12.tr  alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.
Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.EDU.TR İçin Gerekli Belgeler
.edu.tr  alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.
Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da
"Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.NET.TR İçin Gerekli Belgeler
.net.tr  alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin ".tr" Alan Adları Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.
Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız (link şeklinde eklenmeli belge)  


.BEL.TR İçin Gerekli Belgeler
.bel.tr  alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.
Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
"Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.DR.TR İçin Gerekli Belgeler
.dr.tr  alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)

.POL.TR İçin Gerekli Belgeler
.pol.tr  alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da"Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  
Belge Gerektirmeyen .TR Domainler;
.biz.tr / .info.tr / .name.tr / .gen.tr / .web.tr / .tv.tr / .tel.tr / .bbs.tr  domainleri belge gerektirmeksizin başvuru işlemi yapıldığı an aktif olurlar. Bunun için panelinizden başvuru işlemlerini gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır.

Örnek dilekçe ve belgeler.


Top